Keszler Ágnes - stílustanácsadó

A negyvenen túli hölgyek stílusszakértője

Kontraszt hatások - I. Világos-sötét kontraszt

 

A színtanácsadást mindig egy csipetnyi színelmélettel kezdjük, hiszen jó, ha értitek, hogy mi határozza meg a színtípusotokat. Ami távolról talán hókuszpókusznak tűnik, valójában a színek fizikai tulajdonságain alapuló, jól megfogható és könnyen megérthető szabályszerűség.

A tanácsadás szűkre szabott keretei természetesen nem alkalmasak arra, hogy elmélyedjünk a színelméletben, csupán a legalapvetőbb tudnivalókat villantom fel számotokra.

Hogy megkönnyítsem a helyzeteteket, egy sorozatot indítok most útjára, mely a színtulajdonságokat járja körbe. Az első részben a világos-sötét kontraszt lesz a téma.

Mit is jelent a kontraszt?

A kontraszt két (vagy több) szín összehasonlításából ered. Minél inkább felerősítik egymás hatását, más szóval minél vibrálóbb az összkép, annál erősebb a kontraszt. Többféle kontraszt hatás létezik. Először nézzük a világos-sötét kontrasztot!

 Világos-sötét kontraszt

Tulajdonképpen a világos-sötét kontraszt esetében nem is a színek a meghatározóak, hanem azok világossági értéke. Minél nagyobb a tónuskülönbség a színek között, annál erősebb a kontraszt hatás. A legerőteljesebb sötét-világos kontraszt a fekete-fehér.

Attól függően, hogy milyen típusúak vagyunk, a mi természetes színeink is más-más kontrasztértéket mutatnak. Lehet, hogy hajunk, bőrünk és szemünk színe közel egyforma sötétségi/világossági értéket mutat, így gyenge kontrasztértékű az összhatás, de az is lehet, hogy szemünk, bőrünk és hajunk sötétségi/világossági értéke igen eltérő, és íly módon erős kontrasztértékű az összhatás.

erős kontrasztértéksötét, gyenge kontrasztértékvilágos, gyenge kontrasztérték

A világos-sötét kontrasztértékeket a 4 alapszíntípusból kiindulva  nehezen tudjuk értelmezni, hiszen a kontrasztosság mértéke az alaptípusokon belül igen különböző lehet. Ugyanakkor, vagy éppen ezért sajátos értelmezést ad az alaptípusokon belüli különbségekre. Mint látni fogjuk, a sötét-világos kontraszt sem magyarázat minden, az altípusok közötti eltérésre, de kiindulópontnak tökéletes.

Nyár

 • Világos nyár - gyenge kontrasztérték
 • Lágy nyár - közepes-gyenge kontrasztérték
 • Hideg nyár - erős-közepes kontrasztérték

Tél

 • Sötét tél - erős kontrasztérték
 • Hideg tél - erős kontrasztérték
 • Élénk tél - extra erős kontrasztérték

Tavasz

 • Világos tavasz - gyenge kontrasztérték
 • Meleg tavasz - közepes kontrasztérték
 • Élénk tavasz - extra erős kontrasztérték

Ősz

 • Lágy ősz - közepes-gyenge kontrasztérték
 • Meleg ősz - közepes kontrasztérték
 • Sötét ősz - erős kontrasztérték

Kontrasztérték

Extra erős

Erős

Erős-közepes

Közepes

Közepes-gyenge

Gyenge

Élénk tél

Sötét tél

Hideg télMeleg őszLágy őszVilágos nyár

Élénk tavaszSötét őszHideg nyárMeleg tavaszLágy nyárVilágos tavasz

A kontrasztértékeket vizsgálva megfigyelhetjük, hogy a Tél színtípuson belül kicsi az eltérés, tulajdonképpen mindhárom altípus erős kontrasztértékekkel bír. A tél altípusok között egyébként minden tekintetben kisebb a különbség, mint a többi három színtípus-csopotnál. A Tavasz típus esetében ellenben nagyon széles skálán mozoknak a kontrasztértékek, az extra erőstől a gyenge kontrasztértékig. A Nyár és az Ősz színtípuson belül is jelentősek a különbségek, de nem érik el a Tavasz típus változékonyságát. Szeretném hangsúlyozni, hogy az itt vázolt hatféle kontrasztérték között nincsenek valódi határvonalak, ahogyan a 12 altípus sem oszthatatlan, így az egyes altípusokon belül a kontrasztértékek terén (is)  léteznek különbségek. Az alábbi ábrán azt láthatjátok, hogy a négy alaptípus mely kontraszttartományon belül mozog.

Hogy fordulhat elő, hogy természet adta színeink, vagyis bőrünk, szemünk, hajunk, szánk színeinek világos-sötét kontrasztértéke nem mindig egyezik meg azoknak a színkombinációknak a világos-sötét kontrasztértékével, melyek jól állnak nekünk?

A fenti táblázatban is láthattuk ezt, például az Élénk tavasz esetében.

Élénk tavaszVilágos nyár
A kép alapján két nagyon hasonló kontrasztértékű arcot látunk.

Korábban említettem, hogy a világos-sötét kontraszt önmagában nem elegendő a színtípusok elkülönítésére, a köztük lévő különbségek leírására. Már csak azért sem lehetséges ez, mivel a jobb érthetőség kedvéért a fekete-fehér skálán mutattam be ezt a színtulajdonságot, vagyis a színeket "kivontuk a képletből".

Egy szín világos-sötét kontraszértéke nem árul el mindent az adott színről. Nem árulja el például a szín telítettségét. Nézzünk egy példát:

Ezt a színskálát a világos-sötét kontraszt alapján állítottam sorba, de nézzük meg, hogy mely színeket is takarnak ezek a világossági/sötétségi értékek!

Ugye milyen meglepő? A világossági/sötétségi skálán a citromsárga adja a skála legvisszafogottabb értékét, ugyanakkor a telítettségi skálán magasan az élen jár a skála többi színéhez képest. Ebben a "dimenzióban" a legszembetűnőbb, legélénkebb szín.

Ennek oka, hogy a színeknek önmagukban is van sötétségi/világossági értékük.

Minél világosabb egy szín, annál gyengébb világos/sötét kontrasztot ad. A legvilágosabb szín a sárga. Bármilyen telített is legyen, soha nem ad erős kontrasztértéket a világos-sötét kontrasztban.

A színtípusoknál is ez a helyzet! Az élénk tavasz színei együtt ugyan lehetnek alacsony világos-sötét kontrasztértékűek, de színeik akkor is telítettek, élénkek, vibrálóak, ami miatt az öltözködésben az erős világos-sötét kontrasztértékek előnyösek lesznek számára. A különféle kontraszthatások összefüggésben állnak egymással, bizonyos esetekben erősítik egymás hatását.

Élénk tavaszVilágos nyár
A képen jól látható, hogy az Élénk tavasz színtípus mennyivel
élénkebb, telítettebb ragyogóbb színeket igényel, mint a
visszafogott, telítetlen, pasztell Világos nyár.

Ezzel át is eveztünk a színek kontraszttulajdonságaihoz. A következő részben ezekről lesz szó. Tartsatok velem!

***

  vissza
  google-site-verification=BymNDThcaq9iRYTJKVcQOjn4qhm-ZPrIkSujbkakkB8